HET AFSCHEID

Afscheidnemen kan op veel verschillende manieren. Bij een overlijden moeten vele keuzes gemaakt worden.

Opbaren
Het opbaren van de overledene kan thuis of elders. Opbaren kan op bed of in de uitvaartkist. Dan wordt altijd gebruik gemaakt van een koeling, tenzij men kiest voor thanatopraxie (lichte balseming).

Wanneer gekozen wordt voor opbaren in een uitvaartcentrum, dan kan men gebruik maken van de centrale koeling of van een 24-uurs kamer, waarbij de familie vrij toegang tot bezoek heeft. In het andere geval dient een afspraak voor bezoek gemaakt worden.


Begrafenis
Bij begraven kan sprake zijn van het bijzetten in een bestaand familiegraf of er wordt een nieuw graf aangevraagd. Meestal huurt men in dat geval voor een periode van 10 jaar, die kan worden verlengd met 10 jaar. Er kan ook gekozen worden voor een algemeen graf. Er zijn kerkelijke en gemeentelijke begraafplaatsen, alsmede natuurbegraafplaatsen.

Crematie
In geval de keuze gemaakt wordt voor een crematie, dan kan men een crematorium bij voorkeur aangeven. De familie beslist zelf of er gebruik gemaakt wordt van de aula en de koffiekamer. Uw uitvaartleider zal de beschikbaarheid voor u onderzoeken