KOSTEN

De kosten voor een uitvaart variëren. Die variatie is het gevolg van de verschillende keuzes die families maken. 

De vaste kosten zijn doorgaans de kosten voor een graf, voor het delven en sluiten van een graf en de kosten van de steenhouwer. Bij cremeren zijn de kosten van het crematorium een gegeven. Het maakt verschil of de familie wel of geen gebruik maakt van een aula. Het opbaren van de overledene thuis brengt minder kosten met zich mee dan opbaring extern.

Uitvaartkisten zijn er in vele soorten en maten. Bij een crematie wordt vaak een eenvoudiger kist aanbevolen. In geval van begraven komt toepassing van een natuurhouten uitvaartkist ook voor.

De bijeenkomst na afloop van de plechtigheden is gebaseerd op de tarieven in de horeca. Afhankelijk van het genoten arrangement wordt die factuur bepaald. De kosten van een overlijdensadvertentie variëren per krant. De lokale krant is veel voordeliger dan een nationale krant.

In het gesprek, dat de uitvaartleider met de nabestaanden heeft, zullen wensen, vragen en mogelijkheden uitgewisseld worden en worden toegelicht, inclusief de te verwachten kosten. De familie bepaalt zelf in overleg met de uitvaartleider het afscheidsarrangement, immers de familie kent het beschikbare budget, al dan niet gebaseerd op een uitkering door de verzekering. Dierbaar wil niet altijd zeggen kostbaar.

ADIEU uitvaartverzorging verzorgt de uitvaart ongeacht bij welke maatschappij men ter zake verzekerd is.